ایران دولت اسرائیل را به انفجار در اتوبوس گردشگران اسرائیلی متهم کرد

ایران دولت اسرائیل را به کشتن گردشگران اسرائیلی در بلغارستان متهم کرده است.
در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که برای بررهفته گذشته، در اتوبوس حامل گروهی از گردشگران اسرائیلی در پارکینگ فرودگاه شهر بورگاس، واقع در سواحل بلغارستان در دریای سیاه، انفجاری روی داد که به کشته شدن پنج گردشگر اسرائیلی منجر شد و مقامات بلغارستان حمله انتحاری را عامل این انفجار دانستند.

در این انفجار، راننده اتوبوس، که یک شهروند مسلمان بلغارستان بود، و همچنین فرد بمب گذار نیز کشته شدند.

حمله انتحاری به این اتوبوس با هجدهمین سالروز بمب گذاری در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، آرژانتین، و کمابیش با سالگرد آغاز جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان در ژوئیه سال ٢٠٠٦ مصادف بود.
در پی وقوع این انفجار، نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات اسرائیلی گفتند که خصوصیات این حمله حاکی از ارتباط عوامل آن با حکومت ایران و یا گروه های وابسته به این حکومت، مان… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!