لیبی در مسیر دمکراسی

ماه از سقوط قذافی گذشته اما اوضاع مثل عراق نابسامان نشده: نه امنیت از
بین رفته، و نه جنگ داخلی درگرفته، و این در حالی است که نیروهای حافظ صلح
بین‌المللی هم آنجا حضور ندارند. این وضع به برکت وجود خود لیبیایی‌ها
حاصل شده است. به‌خصوص در سطح محلی بافت‌های خانوادگی و اجتماعی، جامعه را
نگه داشته‌اند. بریگاد‌های انقلابی و شبه‌نظامیانی که علیه قذافی جنگیدند
و به سلاح‌های سنگین هم مجهزند، همه جا حضور دارند. اما عامل ناآرامی
نیستند، بلکه گاهی جاهایی به جای پلیس حافظ نظم و امنیت هم هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!