قصّه ی ما دو تا

صنم خواننده ای 26 ساله است که در خانواده ای اهل موسیقی در تبریز متولد شده و از کودکی با موسیقی آشنا شده است..

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!