مشکل جوانان خردمند با آخوند ها چیست؟

مشکل جوانان خردمند با آخوند ها چیست؟ مصاحبه با پیمان را می توانید در این ویدیو ببینید

از آقای شیرزادگان گرامی که مصاحبه با پیمان را استادانه دیداری و شنیداری و مستندتر کرده اند سپاس فراوان دارم. 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!