سکس ساعتی افطاری

پیشتر در مطلبی با تیتر “ورزش صیغه” از جمله عرض شد:
“…در وب‌سایت صیغه، برخی از بانوان با ارائه شماره تلفن‌های خود و نوع «خدمات جنسی‌شان» اقدام به جذب مشتری می‌کردند.
…. سن: ۲۵ سال مهریه ساعتی ۱۰۰ هزارتومن»
__________________________

خبر جدید:
” مدیر این سایت ادعا می‌کند کارش کاملا مطابق با قانون و موازین شرعی است…
با دریافت ۴۰ هزار تومان کارمزد، روزی بیش از ۲۰ قرار صیغه ترتیب می‌دهد.
… با آغاز ماه رمضان آگهی‌هایی متناسب با حال و هوای ماه رمضان منتشر کرده و از جمله اعلام کرده است که “متقاضیان صیغه ساعتی” بعد از افطار “پذیرش خواهند شد.”
به عبارت دیگر؛  پس از روزۀ زورکی، اول افطار شکم و سپس زیر شکم  البته بعد از پرداخت دستمزد دلال محبت که ” کارش کاملا مطابق با قانون و موازین شرعی است” برای اجاره شرعی (صیغه) زن برای سکس ساعتی.
به این میگویند استفاده شرعی از تکنولوژی غربی. حیف از ایران و ایرانی. 

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!