دانشگاه علامه طباطبایی، همچنان پیشتاز در تفکیک جنسیتی

با اعلام نتایج مرحله اول آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌ها، دانشگاه علامه طباطبایی در ۹ رشته تحصیلی، دانشجویان را کاملا تفکیک جنسیتی کرده است. روند جداسازی کلاس‌های درس در این دانشگاه نیز همچنان ادامه دارد.

این دانشگاه در سال تحصیلی گذشته و در راستای اجرای سیاست‌های تفکیک جنسیتی بیش از ۲۶۳ کلاس درس را به دختران و ۷۸ کلاس را به پسران اختصاص داده و مصرانه جداسازی کلاس‌های درس را در کنار تفکیک جنسیتی رشته‌ها ادامه می‌دهد.

طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبایی با شیوه‌ای خاص و به صورت نوعی طرح زوج و فرد در برنامه‌های کلاسی و فعالیت‌های دانشگاه به اجرا گذاشته شد. در این برنامه، روزهای زوج به دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافت و برنامه آموزشی سال تحصیلی نیز بر همین اساس تنظیم شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!