نفرات نخست کنکور ۹۱ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی محمد استاد محمدی از کاشان رتبه نخست را به دست آورد و سینا ملکیان از بابل و الهام احسانی مقدم از بابل به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در گروه آزمایشی علوم ریاضی کسب کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!