انتخابات کبک و ضرورت حمایت از دکتر امیر خدیر

جامعه ایرانی کانادایی باید تمام قد از امیر خدیر برای انتخاب دوباره اش در مجلس به عنوان یک نماینده مترقی و طرفدار مردم ( واقعی ) دفاع کند . از انجا که امکان کمک مالی برای افراد خارج از کبک قانونی نیست باید راه کارهای درست برای حمایت و کمک از وی را پیدا کرد .

.لابی اسراییل در کانادا تلاش خواهد کرد امیر خدیر را حذف کند

امیر خدیر هم از نظر علمی صلاحیت دارد و هم از نظر سیاسی در کنار قدرت و پول بر علیه 99% مردم قرار نگرفته است –

انتخابات روز 4 سپتامبر برگزار خواهد شد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!