حزب همایونی

بدینوسیله حمایت خودم رو از جنبش حلقی ملت پر اهن‌و‌تلپ و، ببخشید، گنده‌گوز ایران اعلام می‌کنم…..قول میدم وختی که شاه قلندرا شدم روز بارمیتزوای کورش‌خیلی‌ گنده(کبیر مال عرباستعطیل رسمی‌ اعلام کنم، بعدشم به هرکی‌ که دوس نداره قبول کنه که اهورامزدا جوئیش‌فرند بوده یه پاسپورت مجانی‌ بدم که از ایرون بره بیرون….

در ضمن به یه عکاس ورزیده احتیاج داریم که بتونه سوژه رو حداقل دو سه اینچ که میشه شیش‌هفت سانت درازتر کنه، چون اینجوری که داره پیش میره، آواز‌خون قلندرمون همین امروز و فرداس که مثل گلشیفته جون وقارش رو بندازه بیرون…

امضا: رضا جون

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!