خودسوزی جوان ۲۴ ساله در شهرداری ملارد به دليل بيکاری

جوانی ۲۴ ساله صبح روز گذشته در محوطه ساختمان شهرداری ملارد و جلوی دفتر شهردار اين شهر اقدام به خودسوزی کرد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!