ایران مهم‌ترین خریدار نفت خام سوریه است

ایران و سوریه برای دورزدن تحریم‌های نفتی علیه دو کشور به یکدیگر کمک می‌کنند. تانکرهای نفتکش ایرانی زیر پرچم کشورهای دیگر نفت خام سوریه را به ایران می‌برند و در مقابل گازوئیل ایران را به سوریه حمل می‌کنند.

روز پنجشنبه (۲ اوت / ۱۲ مرداد) خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران به مهم‌ترین خریدار نفت خام سوریه تبدیل شده است. رویترز میزان معاملات نفتی میان دو کشور را ذکر نکرده اما می‌نویسد که ایران در ازای بخشی از نفت خام وارداتی، گازوئیل به سوریه می‌فرستد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!