تبلیغ «هوو» برای زنان در تلویزیون قم

ر اقدامی شگفت‌انگیز، تلویزیون قم از «دو هووی قمی» دعوت کرد تا درباره
«زندگی موفق‌»شان سخن بگویند؛ این اولین بار است که در تلویزیون ایران این
چنین تبلیغ چندهمسری می‌شود.

سایت اینترنتی بهار،
که صداوسیمای استان قم در ویژه برنامه ماه رمضان شبکه نور، با نام «شهر
یاکریم» از «دو هووی قمی» دعوت کرد تا «شیوه زندگی موفق این دوبانو با
یکدیگر» را مورد بررسی قرار دهد
.

این دو «هووی موفق» هم در این برنامه «داستان‌هایی از زندگی مشترک» خود را در زیر یک سقف با حضور فرزندانشان بیان کردند.

همین سایت نوشته كه به نظر می‌رسد این کار که در نوع خود جدید و شگفت‌انگیز است «در جهت تبلیغ افزایش جمعیت باشد.»

به
تازگی آیت‌ال…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!