جنتی: مشکلات اقتصادی جدی است

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران مشکلات اقتصادی را “مشکل جدی و ویژه” توصیف کرده و گفته که این یک بحران سیاسی است که “آمریکا می‌خواهد با شکست ما در مسائل اقتصادی سلطه خود را بر اینجا (ایران) برگرداند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!