محمود احمدی نژاد: مسایلی مهم‌تر و بزرگتر از گرانی باعث نگرانی است

روز جمعه، ١٣ مرداد (٣ اوت)، رسانه های خبری ایران گزارش کردند که محمود احمدی نژاد با اشاره به شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی گفته “بالاخره امواجی که در خصوص برخی کالاها در کشور ایجاد شده، مدیریت می شود.”

آقای احمدی نژاد افزوده است: “آنچه نگران کننده است، مسایلی به مراتب مهمتر و بزرگتر است و باید مراقب باشیم که اصل آرمان ها و موجودیت انقلابی ما زیر سئوال نرود و به جایی نرسیم که چشم باز کرده و ببینیم همه منطقه علیه ما هستند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!