مریم رجوی؛ رئیس جمهور منتخب

مریم رجوی؛ رئیس جمهور منتخب

با سلام؛

اوضاع خاورمیانه قاراشمیش و مسلمین در افغانستان، عراق، سوریه، پاکستان، …. با شدت و حدت هرآنچه بیشتر در حال بکش بکش مسلمین میباشند،

بدلیل اتخاذ سیاستهای جنایتکارانه توسط رهبری مجاهدین در سی و چند سال گذشته این سازمان مورد نفرت طیف وسیعی از ایرانیان قرار دارد،

تعداد بیشماری از  حاکمان فعلی عراق سالهای سال نان وحوش حاکم بر ایران را خورده و خوی توحش آنان را هم داشته و منتظر فرصت میباشند تا پدر صاحاب بچۀ مجاهدین را در بیاورند،

سازمان ملل، دولتهای متمدن و بسیاری دیگر از شما خواسته اند که  مابقی سکنۀ شهر (اردوگاه ) اشرف را به کمپ آزادی در حومه بغداد اعزام دارید،

مادام رجوی؛ خرق عادت کرده و بجای به قتل دادن اعضاء مانند اعزام آنان به قتلگاه مرصاد/افول جاویدان، دستور نجات بخش رفتن به کمپ آزادی را صادر فرمایید.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!