نکاتی در مورد “فلسفه ی اردیسم” و حکیم ارد بزرگ

اردیسم چیست ؟ “اردیسم” به هشت اصل مهم در اندیشه های “ارد بزرگ” (اندیشمند و فیلسوف ایرانی) اشاره دارد . این هشت پند و اندرز ارد بزرگ به اعتقاد اردیست ها می تواند موجب ترقی و سعادت بشر با هر مرام و اندیشه ای باشد . بارزترین مشخصه ی این اندیشه تاکید بر شادی است . شاد زیستن را نخستین اندرز این تفکر می دانند و معتقدند زندگی بدون شادی ارزشی ندارد . پس از شادی ، آزادی مهمترین اصل اردیسم می باشد اردیست ها زندگی بدون آزادی را شرم آور می دانند و بر ارزش آن پافشاری نموده اند اصول دیگر اردیسم به از خودگذشتگی ، کوشش خستگی ناپذیر ، ارزش نهادن به سرشت پاک آدم ها ، پذیرفتن دشمنی دیگران و استفاده از این موج منفی برای هدفمندی در زندگی و یاد کردن بسیار از کردارهای نیک دیگران اشاره دارد . آخرین اصل فلسفه اردیسم ارزش نهادن بر میهن است . که می گوید : عشق به میهن نشان پاکی روان آدمی است .

پیدایش اردیسم: اندیشه اردیسم ریشه در “کتاب سرخ” دارد ، کتاب سرخ نزدیک به هزار جمله و سخن حکیمانه ارد بزرگ است . این کتاب شامل ١٢٢ بخش می باشد . در کتاب سرخ می توان دیدگاه های ارد بزرگ در مورد اکثر موضوعات حوزه علوم انسانی را مشاهده نمود . اما اگر دقیق تر شویم جریان عمومی اندیشه های ارد بزرگ را می توان خلاصه و خلاصه تر نمود . هشت اصل اردیسم شیره و عصاره ی باورهای ارد بزرگ است .

http://orodism.blogspot.ca/

هشت اصل اردیسم

١ – اگر پایکوبی و شادی نباشد ، جهان را ارزش زیستن نیست
٢ – زندگی بدون آزادی ، شرم آور است
٣ – تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است
٤ – کسانی که همیشه در آرامش هستند لاابالی ترین آدم ها هستند
٥ – رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم
٦ – مپارزه با دشمن ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد
٧ – اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن
٨ – عشق به میهن ، نشان پاکی روان آدمی است
http://shirvan2.lifeme.net/t394-topic

اردیست ها چه کسانی هستند ؟ همراهان اردیسم را اغلب جوانانی تشکیل می دهند که دغدغه شادی و میهن دوستی دارند . اهل مدارا و میانه رو ، گریزان از بحث و جدل و در عین حال تعقل گرا می باشند . مهمترین خواستگاه اردیسم مراکز آموزشی و دانشگاهی است . هر چند می توان سالمندانی را دید که عاشقانه دوست اش دارند .

http://orodism.blogspot.ca/

چند وقت پیش جملات بزرگان در مورد شادی را می خواندم . تفاوت عجیبی بین عقاید حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و حکیم مشهور کشورمان) و ارنستو چه گوارا (چریک مارکسیست آرژانتینی) دیدم 
حکیم ارد بزرگ : اگر پایکوبی و شادی نباشد ، جهان را ارزش زیستن نیست
آنکه شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است
شادی کجاست ؟ جای که همه ارزشمند هستند
زندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن
ارنستو چه گوارا : شاد بودن بزرگترین انتقامی است که می توان از زندگی گرفت
شادی بیهوده است چون روح آزادیخواه انسان ها را می کشد
افراد غمگین به کسی صدمه نمی زنند اما افراد شاد خونخوار هستند
تنها با غم و رنج می توان از زندگی لذت برد
http://orodism.nice-album.com/

زندگی نامه ی کوتاه ارد بزرگ و بعضی از سخنان او : ارد بزرگ در شهر مشهد به دنیا آمده است. اما اصلیتش از شهرستان شیروان در شمال خراسان است. مادر ارد بزرگ از ایل بزرگ قشقایی بوده است.

ارد بزرگ در کتاب «آرمان نامه» مو به مو پرسش ها ، مشکلات و مصیبت های نسل امروز را پاسخ می گوید. از ریش سفیدانی می گوید که همانند « سقفی بر خانه ی نسل امروز » هستند و اینکه « زنجیره ی نسلهایند »و وظایف بسیاری بر دوش دارند .

او از آرمان خواهی می گوید :« به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم که این تنها درمانگر دردهای زندگی ست » – « آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند» – « مردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال پیکارند» – « میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند»

روز ١٦ اسفندماه ١٣٩٠ در دانشگاه گرگان ، حکیم ارد بزرگ در جمع دهها تن از دانشجویان مشتاق دانشگاه گرگان در تالار مطهری در مورد دو نظریه قاره کهن و کهکشان اندیشه و همچنین جشن و بزم نوروز سخنرانی نمود

http://bufsystem.persianblog.ir/tag/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85_orodism_institute

توضیح لازم : این “حکیم ارد” و این فلسفه بافی ها (اگرچه بعضی از اصول آن منطقی است) ، تا حدودی مشکوک بنظر می رسد!

نظر شما چیست؟

xxxxxxxxxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!