گرما و سرما و گرانی دست خداست

احمد جنتی٬
امام جمعه موقت تهران می‌گوید گرانی‌ مثل «گرما» و «سرما» دست خداست٬ مردم
در مصرف آب و برق و گاز و غذا «صرفه‌جویی» کنند و هر کس از ترس گرانی‌ها
اقدام به «ذخیره‌سازی» کند٬ مرتکب «گناه» شده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها٬
آقای جنتی این مطالب را در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران بیان کرده و
از مردم خواسته در شرایط کنونی در سفر‌ه‌های خود سه نوع شیرینی٬ سه نوع
میوه و سه نوع شربت نداشته باشند.

وی با اعلام اینکه «اسراف» حرام است از «ریخت و پاش‌ها» در مراسم عروسی
انتقاد کرده و گفته است: «وقتی گرانی‌ها در کشور وجود داشته باشد، باید
مصرف کاهش یابد.»

امام جمعه موقت تهران همچنین افزوده که «برخی در شرایط گرانی‌های اخیر
خود را گم می‌کنند و به ذخیره سازی می‌پردازند که این اقدامات به طو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!