چپولان مصدق دوست

بخشی از سخنرانی خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم:

“آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوری از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست‌.”

چند روز پیش حاج آقا اسدالله عسگراولادی مسلمان، ابر بازرگان نظام پربرکت مسلمین گفته:

“وقتی بداخلاقی‌های آمریکا و کشورهای غربی را دیدیم؛ چاره‌ای نداشتیم که کشورهایی را جستجو کنیم که در عرصه بین الملل خوش اخلاق باشند؛ در نتیجه به استقبال لبخند چینی‌ها در مقابل اخم غربی‌ها رفتیم. ناچار هم بودیم چرا که اگر این لبخند را نمی‌گرفتیم و آن اخم ادامه داشت شکست‌مان صد درد صد بود.. بنابراین ما در همان زمان ابتدا لبخند چین و سپس لبخند روسیه را گرفتیم.

بنا بر این باید بگویم که ما ناچار شدیم که به شرقی ها در برابر غربیها امتیاز بدهیم. “

به عبارت دیگر؛ نتیجه انقلاب خوش عاقبت با شعار “نه شرقی نه غربی” و داد و فریاد و اعتراض از جمله ثلاثۀ خبیثۀ اسلامیستها / یهود ستیزان هار، نوچه های شارلاتان علی شریعتی و چپولان به امتیاز دادن و وابستگی به غرب و خصوصاً آمریکا، چیزی جز وابستگی کامل و امتیاز دادن به روسیه (به قول خمینی از همه بدتر) و چین بنجل فروش نبوده.

سکوت گوشخراش ثلاثه، مخصوصاً چپولان ماشاءالله مصدق دوست غرب نشین را هم عشق است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!