اشهد ان خامنه ای بدیل الله

پیشتر درباره تسریع روند الوهیت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بارها مطالبی تقدیم شده، یکی از آخرین ها در اینجا .
خبر جدید:
پس از جمع آوری کتاب زندگینامه علی خامنه ای، تحت نام  “شرح اسم” که خود حضرات منتشر کرده بودند و تغییرات  لازمه داده شده،  در مراسم “رونمایی” مجدد، حاج آقا حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر صادقی رشاد، مسؤول نشر دفتر خدایگان گفته:
” نام این کتاب شرح اسم است؛ شرحی از یکی از اسماء الهی یعنی مقام معظم رهبری که یکی از اولیای الهی هستند.”
هشدار و هشدار؛ اینان در پی دستیابی به سلاح هسته ای هستند و رهبرشان خدای روی زمین آمده؛ ترکیب این دو فاجعه بار است خصوصاً آنکه بارها هدف را “مدیریت جهان”  اعلام کرده اند.
باید پیش از جنگ افروزی جدید مسلمین حاکم بر ایران هر آنچه در توان داشت در سرنگونی کلیت نظام آنان که شامل “اصلاح طلب” و غیره میشود  هزینه کرد.
تحریم های هر آنچه شدید تر که قرنطینه ترابری هوایی/دریایی را در بر میگیرد از نان شب هم واجب تر است.

تبریک

پ.ن. با توجه به جمیع شواهد و قرائن موجود؛ قرارگرفتن اسم خامنه ای در اذان و اقامۀ مسلمین امر بعیدی نمیباشد و در تشیع سابقه هم دارد. اشهد ان خامنه ای بدیل الله 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!