بنزهای ۵٠٠ و گشنگی ایرانیان

این خبر را مرور افطاری فرموده و بعد یک سئوال.
” اين روزها خبر برگزاری نشت اجلاس سران جنبش غير متعهّد ها در تهران در صدر اخبار سياسی میهن عزیزمان قرار دارد.
… وارد کردن  ٢٠٠   دستگاه خودرو بنز فوق لوكس  ۵٠٠ s   ….       
با يك حساب سر انگشتی میتوان فهمید كه قیمت معمولی ترین نوع اين خودرو در بازار ٢۵۰ میلیون تومان و قیمت سفارشی ترین نمونه آن در صورت ضد گلوله بوده_فراتر از يک میلیارد تومان میباشد.
اجاره نزديك به ۷۰۰ سوئيت، خانه و هتل های گرانقيمت آنهم در مناطق شمال شهر تهران نیز نمونه ای دیگر از اين ولخرجی های بی مورد بوده و در مدت حضور ٣۰۰۰   میهمان خارجی در زمان برگزاری اجلاس تهران تنها  ٢۵٠  نفر از آنها هندی بوده اند كه خود به نوعی سوال برانگیز است.”
سئوال:
با بهای تنها یک دستگاه از این بنزهای سوپر لوکس؛ چند ایرانی گرسنه را میشود سیر کرد؟
تنها راه رهایی ایران و ایرانی، تحریم سفت و سخت منجمله قرنطینه ترابری دریایی/هوایی باهدف سرنگونی کلیت مسلمین حاکم، “اصلاح طلب” و غیره میباشد و لاغیر.
تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!