بیش از ۷۰ رشته دانشگاهی در ایران دیگر دختران را نمی‌پذیرند

بنا بر گزارش منابع خبری از ایران، دفترچه انتخاب رشته دانشگاه‌ها در سال ۹۱ نشان می‌دهد که امسال دانشگاه‌های ایران برای نخستین بار در ۷۷ رشته کارشناسی، دختران را نمی‌پذیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال ۳۶ دانشگاه ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کرده اند.

در سال ۹۰ تنها دو رشته از ظرفیت دختران حذف شده بود، اما امسال ۷۷ رشته کارشناسی در بعضی دانشگاه ها پذیرش دختران ندارند.

رشته هایی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، صنایع دستی، مترجمی و ادبیات انگلیسی، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض و ده ها رشته دیگر در بعضی دانشگاه ها که معمولا مورد استقبال و علاقه دختران بودند از جمله این رشته ها هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!