کارتون: آخرش چند؟

افزايش قيمت مرغ در ایران در چند هفته گذشته که در بعضی نقاط ایران حتی به ۹ هزار تومان هم رسید به يکی از موضوعات پر سروصدا در رسانه‌های کشور تبديل شده و صف‌هایی طولانی برای خريد اين فرآورده گوشتی در شهرهای مختلف ايران شکل گرفته است.

 

حقِ نشر: استفاد از این کارتون بدونِ اجازه در محتوای دیگری بجز این ممنوع است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!