بابک فردوسی و جو گیرشدن ما ایرونی ها

خدا وکیلی اگر نیمی از ما ایرانیها ااین اقای مهندس بابک فردوسی را در خیابان می دیدیم نمی گفتیم بچه قرتی و یا بچه پررو تا بجه….آبروی ما ایرانی ها را برده است .

حالا که 2/5 میلیارد دلار هزینه دستگاه ناسا شده است که حاصل کار 600 نفر است یهو حس ایرانی بازیمان گل کرده است و در فیس بوک برایش لایک می زنیم .. کی عوض می شویم خدا می داند.

البته کار گروه ناسا منجمله بابک فردوسی قابل ارزش و تقدیر برای همه مردم جهان است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!