فرماندهان سپاه آذربایجان غربی در میان 48 گروگان در سوریه هستند

یک سایت آذربایجانی ایرانی نوشته است که عابدین خرم فرمانده سپاه آذربایجان
غربی به همراه جمعی از فرماندهان سپاه ارومیه، در میان 48 گروگان ایرانی
هستند که هفته گذشته توسط مخالفان نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق
ربوده شده اند.

سایت “اویرنجی سسی” روز جمعه 10-8-2012 گزارش داده است که شماری از
فرماندهان سپاه ارومیه در میان 48 گروگان ایرانی ارتش آزاد سوریه هستند.

ارتش آزاد سوریه، نام گروه مسلح مخالف بشار اسد رئیس جمهور این کشور است که آن را نظامیان جدا شده از نیروهای دولتی تشکیل داده اند.

بنا بر این گزارش، علاوه بر سردار عابدین خرم فرمانده سپاه آذربایجان غربی،
سرهنگ اکبری فرمانده حفاظت سپاه شهدا و یکی از فرماندهان بسیج استان
آذربایجان غربی نیز به اسارت ارتش آزاد سوریه درآمده اند.

به گزارش “اویرنجی سسی” ، علاوه بر 3 نفر یاد شده، فرمانده ارشد نظامی سپاه
اورمیه نیز در بین اسیران…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!