تلفات زمین لرزه آذربایجان شرقی به ٢٢٠ نفر رسید

مدیركل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: تلفات زمین لرزه شهرستان های اهر و ورزقان به ٢٢٠ نفر رسید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!