عزاداری در حسینیۀ هواپیما

قرار است با هواپیما مسافرت کنید و پرواز شما کمتر از دو ساعت طول میکشد، شب قدر است و نیاز مبرم به نماز خواندن و اجرا مراسم عزاداری و احیاء دارید.

دو راه حل وجود دارد، یا قبل از پرواز نیاز خود را رفع کرده و یا دندان رو جگر گذاشته و دو ساعت را صبر کرده و در مقصد به محض پیاده شدن از هواپیما، جهت مکه را یافته و شروع کنید به نماز خواندن و راز و نیاز و بعدش هم ثواب گریه و زاری عزاداری.

اگر زادۀ عراق و اکنون وزیر امورخارجه نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره هستید، راه دیگری هم البته وجود دارد، در حین پرواز در خود هواپیما ساختۀ کفار قبله فرضی را در نظر بگیرید و سجاده در کابین اختصاصی پهن کرده و در حضور عکاسان به اقامه نماز مشغول گشته و سپس به جمع باورمندان که در حسینیۀ هواپیما به اجرای مراسم عزاداری و احیاء شب قدر مشغولند بپیوندید.

گر مسلمانی از این است ….

تبریک

پ.ن. به عکسهای مربوطه در اینجا سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!