ماجرای توهین بی سابقه نماینده سلفی کویت به ایران

‘جمعان الحربش’، یکی از نمایندگان سلفی پارلمان منحل شده کویت است، چندی پیش به طور اتفاقی در مراسمی با سفیر و تعدادی از اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت دیدار و با آنان دست داد.  او اکنون از این دیدار پشیمان شده و طی اظهاراتی توهین آمیز اعلام کرد که پس از دست دادن با دیپلمات های ایرانی، ٧ بار دست خود را شسته تا از نجاسات پاک شود!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!