من و تو؛ شاه و گروهک ضاله بهائیت

اعضای یک شبکه ساخت سریال و مستند برای شبکه “من و تو” در داخل کشور شناسایی و بازداشت شدند. اعضای این شبکه مرتبط با گروهک ضاله بهاییت بوده اند.”

از قرار یکی از پر بیننده ترین برنامه های اخیر شبکه من و تو، مستند “از تهران تا قاهره” در باره محمد رضا شاه مغفور بوده که داد وحوش را در آورد و در پی تلافی انداخت.

زادگاه بهائیت ایران میباشد و دین وارداتی نیست و درسطح جهانی هم بجز سربلندی برای ایرانیان و سودآوری برای بشریت چیزی نداشته.

به عبارت دیگر؛ با این بازداشت اعلام شده، نظام پربرکت مسلمین حاکم “اصلاح طلب” و غیره میخواهد با یک تیر دو نشان بزند.

هم بهانه برای ریشه کن کردن ته مانده بهائیان جان سختی که هنوز ایران ماندن با مشقت باورنکردنی را به فرار و رفاه در خارج ترجیح میدهند و هم دخل شبکه محبوب خارج از کنترل خود را بیاورد.

به قول یکی از کلمات قصار خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر؛ “کور خوانده اند”.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!