اجرای حکم شلاق علیه ۱۴ زندانی سیاسی ایران

ه گزارش منابع نزدیک به مخالفان دولت ایران، در روزهای اخیر بر روی ۱۴ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین احکام شلاق جاری شده است.

سایت کلمه دوشنبه ۲۳ مرداد (۱۳ اوت) نوشته است که سیامک قادری، رحمان بوذری، ابراهیم بابایی زیدی، حسین زرینی، کوروش کوهکن، ناصر آذرنیا، هومان موسوی، مزدک علی نظری، علیرضاکیا، امیرلطیفی، اشکان الهیاری، رسول حردانی و کامران ایازی از روز شنبه، به نوبت شلاق خورده اند.

به نوشته این سایت، هفته گذشته نیز حکم شلاق مجید صادقی نژاد اجرا شده بود.

فرزانه میرزاوند همسر سیامک قادری در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که در دیداری که امروز با همسر خود داشته از اجرای حکم شلاق بر روی او اطلاع یافته و به شدت منقلب شده است.

وی همچنین گفت که مطلع شده اجرای حکم شلاق بر روی یکی دیگر از زندانیان، کامران ایازی، به خونریزی شدید وی انجامیده است.

“فرزانه میرزاوند همسر سیامک قادری در گفتگو با بی بی سی فا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!