حفارى و گدايى در تهران در روزهای اجلاس كشورهاى غير متعهد ممنوع شد

محمدرضا محمودى معاون استاندار تهران در گفت‌وگو با ايسنا گفت: با توجه به اينكه در آستانه عيد سعيد فطر قرار داريم و بعد از آن نيز مراسم بازگشايى مدارس را خواهيم داشت، خط كشى معابر و لكه‌گيرى آسفالت‌هاى خيابان از برنامه‌هايى است كه در دستور كار شهر تهران قرار دارد.وى افزود: از ماه رمضان نيز حفارى خيابان‌ها كه از سوى سازمانهاى آب، برق، گاز و تلفن انجام مي‌شود، متوقف شده و اين روند تاپايان برگزارى اجلاس ادامه خواهد داشت تا در روزهايى كه سران 120 كشور در تهران حضور دارند، زيبايى ظاهرى شهر سر و سامان داشته باشد. محمودى گفت: شهردارى تهران نيز موظف شده متكديان را جمع‌آورى كند كه در طول ماه رمضان اين طرح انجام شده و تا زمان برگزارى اجلاس نيز اين روند ادامه خواهد داشت تا متكدى در سطح شهر نداشته باشيم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!