[م خاتمی] همدردی با هم میهنان آذربایجانی به مناسبت وقوع زلزله

رئیس جمهوری سابق ایران با صدور پیامی، همدردی خود را با هم میهنانمان در آذربایجان قهرمان که به دنبال وقوع زلزله سهمگین اخیر داغدار و مصیبت دیده اند ابراز و برای بازسازی سریع و اصولی ویرانی ها ابراز امیدواری کرد.
متن کامل این پیام بدین شرح است:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!