Jinbaroi Vest with Bird and Animal Designs

http://www.thepersia.com/2012/08/jinbaroi-vest-with-bird-and-animal.html

 

این پارچه ژاپنی تکه‌ای از یک فرش-گلیم ایرانی‌ است که توسط کشتی‌های پرتقالی به ژاپن صادر می‌شدند. چون ژاپنی‌ها از فرش استفاده نمی‌کردند این قطعات تبدیل به پارچه لباس برای استفاده روی زره نظامی میشده است. تویوتومی هییده یوشی حاکم [2] ژاپن علاقه‌ای وافری برای استفاده از گلیم-فرش‌های ایرانی‌ به جای جلیقه و لباس داشت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!