امضای تفاهمنامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، از امضای تفاهمنامه با
حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی خبر داد و خاطرنشان کرد: در مرحله اول
با حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز تفاهمنامه همکاری امضا کردیم
تا از حوزه‌های علمیه برای به کارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی
استفاده شود.

 

فتاب: معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور، از امضای تفاهمنامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی خبر
داد و خاطرنشان کرد: در مرحله اول با حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان و
شیراز تفاهمنامه همکاری امضا کردیم تا از حوزه‌های علمیه برای به کارگیری
نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی استفاده شود.

به گزارش فرهیختگان،
حسین باقری، در حاشیه نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور که در وزارت
کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: بلایای طبیعی سالانه ٣ تا۵ هزار
میلیارد تومان خ…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!