سکوت جنایتکارانه

صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ماشین پروپاگاندای رژیم توتالیتر مذهبی ست، ماشینی که جز برای تحمیق، لجن پراکنی علیه مخالفان و هدر دادن بودجه عمومی و مالیات مردم به کاری نمی آید.

صدا و سیما به عنوان رسانه انحصاری حکومتی می توانست با قطع مراسم مذهبی شب قدر قبل از تاریک شدن هوا، مردم و نیروهای امدادی را به یاری رسانی فراخواند و وظیفه رسانه ای خود را در کارزار امدادرسانی یعنی اطلاع رسانی، بسیج امدادرسانی و ارزیابی شیوه کمک رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان ایفاء کند.

اما به عنوان بلندگوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی ترجیح داد تا ساعتها هیچ خبری از این واقعه جانفرسا که به مرگ صدها و زخمی و آواره شدن هزاران نفر از هموطنان محروم ما در آذربایجان منجر شده، منتشر نکند تا مبادا مراسم شب قدر تحت الشعاع قرار بگیرد. ساعت هایی که هر لحظه ش امکان نجات مصدومی زیر آواره، یاری رساندن به کودکی در کما و یا کمک به مردم آواره و سرگردان وجود داشت.

به گمان من صدا و سیما نیز شریک قتل انسان هایی ست که می شد در همان ساعات نخست نجات شان داد، در عوض اما صدا و سیما فردای زلزله برای مردم داغدار «خنده بازار» پخش می کند تا بر زخم شان نمک بپاشد.

باید به این ماشین تبلیغات حکومتی اعتراض کرد، این بار این اعتراض اما می تواند نشانه خشم افکار عمومی باشد، می توان به روابط عمومی، برنامه های پخش زنده و شبکه های خبری ش تلفن زد و اعتراض کرد، کاری که هموطنان در خارج از کشور با دغدغه کمتر می توانند انجام دهند، می توان به ای میل های صدا و سیما هزاران ای میل فرستاد، می توان در برابر نمایندگی های صدا و سیما در خارج از کشور اکسیون های اعتراضی ترتیب داد، می توان در شبکه های اجتماعی یک کارزار گسترده اعتراض به صدا و سیما راه انداخت، می توان دهها و صدها ایده دیگر را برای اعتراض به این سکوت جنایتکارانه صدا و سیما اندیشید و به اجرا درآورد تا هم تبلور خشم افکار عمومی باشد و هم نشانی از بالندگی و خروش جنبش اجتماعی.

صدا و سیما به عنوان ویترین و بلندگوی جمهوری اسلامی باید چهره پلید و عقب مانده خود را در آینه نفرت مردم ببیند.

امید حبیبی نیا

*همچنین نگاه کنید به: زلزله آذربایجان و بی کفایتی رسانه های فارسی زبان
http://omidhabibinia.wordpress.com/2012/08/12/eq-m…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!