بازگشت رضا شهابی و حسن اسدی زيدآبادی به بند ۳۵۰ زندان اوين

به گزارش کلمه، رضا شهابي، فعال کارگری و عضو سنديکای شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران و حومه که طی ماه های گذشته از درد شديد در ناحيه گردن و ستون فقرات خود رنج می برد پس از آنکه يک سمت بدنش بی حس شد توسط مسئولان زندان به بيمارستان امام خمينی تهران اعزام شده بود، روز گذشته به زندان اوين بازگردانده شد.

عضو هيات مديره و مسؤل امور مالی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ٢٢خرداد ٨٩ بازداشت شد و در حين انتقال به بند ٢٠٩ به دليل ضرب و شتم شديد از ناحيه گردن به شدت آسيب ديد. اين فعال کارگری دو ماه پيش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزيری و محروميت از فعاليت های سنديکايی محکوم شد

.حسن اسدی زيدآبادی مسوول کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت ملي، تبليغ عليه نظام، توهين به رييس‌ جمهور، شرکت در تجمعات غيرقانونی و تشويش اذهان عمومی از سوی شع…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!