تصنیف “خانه ام آتش گرفته است” از استاد شجریان

نصنیف جانسوز “خانه ام آتش گرفته است …” با صدای استاد محمد رضا شجریان و همراهی ساز استاد علیزاده و استاد کلهر و همایون با شعری زیبا و پر معنا از زنده یاد مهدی اخوان ثالث از آلبوم “همنوا با بم”. صفحه دوستداران استاد شجریان فاجعه از دست دادن شمار زیادی از هموطنان عزیز در زلزله آذربایجان را به بازماندگان ایشان و مردم ایران تسلیت می گوید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!