نه غزه نه لبنان, اهر هریس ورزقان !

مهم و فوری : هم میهنان عزیز فقط امروز
برای اطلاع رسانی وقت داریم لطفا همکاری کنید و اشتراک بگزارید از هر طریقی
می توانید اطلاع رسانی کنید باتشکر 


روز قدس را با شعار “نه غزه نه لبنان آذربایجان ایران” بر سر جمهوری اسلامی خراب کنیم ! همراه شو عزیز!

هم
میهنان عزیز جمعه هفتمین روز درگذشت قربانیان زلزله آذربایجان است زلزله
ای که صدها قربانی گرفت و فلب همه ما را به درد آورد یادشان را گرامی
بداریم و به بی لیاقتی این رژیم ضد بشری اعتراض کنیم عامل اصلی این فاجعه
جمهوری اسلامی است نه هیچ چیز دیگری !
این جمعه به اصطلاح روز قدس است
یکی از روزهایی که جمهوری اسلامی با صرف هزینه های سرسام آور از جیب ملت
سیاسیتهای تروریستی و ضد بشری خود را تبلیغ و تقویت می کند و با بهره گیری
از امکانات و رسانه هایش و دروغپردازی سعی در خریدن آبرو و مشروعیت برای
نظام جنایتکارش دارد
نظام بی آبر…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!