بلای اسلام و ایرانیان

بنا بر شواهد و قرائن مستند و عینی انکار ناپذیر؛ در طول ٣۴ سال حاکمیت نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بر ایرانیان، تحمیل دین حکومتی نتیجه ای جز انزجار و پشت کردن روز افزون ایرانیان به آلت فعل ظلم نداشته است.

از اجرای احکام دوران بربریت مانند قطع دست و چشم از حدقه درآوردن گرفته تا حجاب زورکی، ازدواج رسمی پیرمردان با اطفال نُه و ده ساله، نیمه بشر محسوب کردن زنان و دیگر آیین و سنن صحرا نشینان بدوی اعصار گذشته، همه و همه بر بد نام کردن آلت فعل ظلم، دین اسلام، افزوده است.

اشتباه نشود، اگر آلت فعل هر دین، آیین و ایدئولوژی دیگری هم میبود، در نتیجه توفیری ایجاد نمیشد، واکنش طبیعی به ظلم، بیزاری از ظالم و آلت ظلم است.

بی کفایتی، عدم واکنش سریع و دست کم گرفتن ابعاد فاجعۀ ملی زلزله در آذربایجان، رویگردانی ایرانیان را تسریع خواهد بخشید.

دور نیست؛ رهایی ایران از نکبت حاکمیت دینی اصلاً دور نیست.

این هم آخرین اثر هالو پیش از به اسارت گرفته شدن توسط مسلمین حاکم:

کی گفته که ما دولت راحت طلبيم؟

در فکر گرفتاری خلق عربيم

اين قدر نگوييد اَهَر زلزله شد

فعلاً که گرفتار دمشق و حلبيم

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!