تحریم ها، کمک بشر دوستانه، اصلاحات یا انحلال

پنجمین برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه

مناظره آرام حسامی و احمد تقوایی

پنجمین برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” از تلویزیون اندیشه from Iran e Ma TV on Vimeo.

برنامه “از واشینگتن با شهره عاصمی” روزهای چهارشنبه ساعت 2:00 بعداظهر و تکرار

آن شنبه ها ساعت 5:00 صبج از تلویزیون اندیشه پخش می شود.

info@iranematv.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!