زر زر روز قدس

از زمانیکه طرح برپایی “روز قدس” را حسینعلی منتظری پیش از خلع شدن از ولیعهدی روح الله خمینی مطرح کرد، تا امروز هر ساله بر ابعاد و هزینه سنگین برگزاری مراسم در سطح جهان از سوی نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره افزوده شده است.

هزینه به خیابان آوردن لمپن ها در تورانتو، برلین، لندن …. و در شهرهای کوچک و بزرگ ایران بدون داشتن کوچکترین سودی برای ملت ایران نتنها خرج سرسام آوری را به خزانه ملی ایرانیان تحمیل میکند، بل، بهایی بسیار سنگین برای منافع ملی ایران دارد.

“روز قدس” امسال مصادف شده با یک فاجعه ملی برای ایرانیان و یک فاجعه برای مسلمین حاکم.

ایرانیان ماتمزدۀ زلزلۀ آذربایجان و خشمگین از بی کفایتی و عدم رسیدگی به موقع مسلمین حاکم به فاجعه؛ مسلمین قاصب هم در بیم و هراس از سقوط تنها متحد خود، بشار اسد جانی و حزب سوری کُش بعث.

نکبت حاکمیت ٣۴ سالۀ مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن رو به پایان است، زمان ترمیم ویرانیها، تجدید مودتهای تاریخی و اولویت منافع ملی دور نیست، اصلاً دور نیست.

سئوال:

با هزینه “روز قدس” امسال زندگی چند ده هزار ایرانی بی خانمان شده در زلزلۀ آذربایجان را میشد به نحو شایسته و بایسته سامان داد؟

اینجا هم زر زر خدایگان.

تبریک

پ.ن. آفرین بر خرد جمعی ملت ایران که مرتباً و هر زمان که توانسته با صدای بلند گفته:

“نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!