پيام اجلاس مکه: شکست سياست خارجه جمهوری اسلامی

آموزه های اسلامی، شب های قدر در ماه رمضان را شب های ثبت مقدرات مردمان می دانند. اما مقدرات جمهوری اسلامی در شب قدر امسال و درجوار بيت الله الحرام اين بار به بدترين وجه و آن هم به دست عربستان سعودی رقم خورد.

در اجلاس اضطراری سران همکاری اسلامی که به ميزبانی عربستان در مکه (۲۴ و ۲۵ مرداد مقارن با شب قدر در ۲۷ رمضان به روايت اهل سنت) برگزار گرديد، عضويت سوريه (متحد استراتژيک تهران) در سازمان کنفرانس اسلامی به حالت تعليق درآمد.

اين در حالی بود جمهوری اسلامی در عالی ترين سطح با حضور احمدی نژاد در اين اجلاس شرکت کرده و تنها عضو از ۵۷ عضو سازمان کنفرانس اسلامی بود که با تعليق عضويت سوريه مخالفت نموده بود.

مشارکت جمهوری اسلامی در اين اجلاس با علم بر اين واقعيت بود که سوريه به اجلاس دعوت نشده و تصميم گيری درباره تعليق عضويت سوريه در دستور کار قرار دارد.

بدين ترتيب، در اجلاس مکه و در شب قدر و به ميزبانی عربستان کليه کشور…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!