شاهنشاه و نخست وزیرهایش در روز عید

پرس تی وی روشن بود و اخبار روز، گوینده از برنامه ای که در مورد کودتای ۲۸ مرداد قرار است پخش شود صحبت میکند. چند تا عکس خوشگل مصدق و تیتر ‘ کودتای غیر قانونی (کودتا و قانون؟؟!!) بر علیه دولت منتخب ‘ !!! اما…… مراسم عید فطر و سخنرانی اعلیحضرت با تیتر لایو تهران!!

عیال رفته خانه مادرش . فردا مهمان دارند و مشغول پخت و پز هستند! من هم در خانه با دوست دخترم تنها ! شما هم جای من بودید مینشستید مثل من و به نصایح گوش میکردید!! حیزی و چشم چرنی بر مردان متاهل حرام است!!

خدا خدا میکنم مترجم خفه بشه و بذاره بفهم خامنه ای چی میخواد بگه!! همان دو کلمه انگلیسیهم که بلد بودم از یادم رفت!! خطبه نماز عید مثل خود نماز کوتاه است. به دو نکته اشاره کرد

۱ رسیدگی به امور زلزله زدگان آذربایجان

۲ وحدت میان مسلمین

اگر به جزيیات بیشتر نیاز است با مترجم پرس تی وی تماس بگیرید!!

نکته ای که قابل عرض است، امسال ۱۰۷ گروه شبانه روز کار کردنند که عید فطرامسال برای همه مسلمین در یک روز باشد!!

عالی حضرت سخنرانی را خاتمه دادند و نخست وزیرها از جا برخاستند!!

این همه لشگر آمده !!! پلیز استی ویت آس کودتا ۲۸ مرداد ایزنیکست!!

عکس مرحوم فردوست هم برای این است که کسی بهتر ازایشان نمیتواند در مورد شاه، نخست وزیر، سازمان امنیت،کودتا،……. صحبت کند!!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!