پاسخ ایران به هرگونه تهدید عملی و تجاوز، بسیار سریع و ویران كننده است

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ پاسدار ‘امیرعلی حاجی زاده’ گفت: اگر عربده‌كشی‌های سران رژیم صهیونیستی عملی شود، بهترین فرصت برای محو این رژیم جعلی از صفحه روزگار و پرتابِ آن به زباله‌دانِ تاریخ فراهم می‌شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!