آرشیو کامل گلها بر روی اینترنت

حمع آوری و آرشیو کردن همۀ برنامه های گلها، کاری است عظیم و خدمتی بسیار بزرگ به موسیقی و فرهنگ ایرانزمین و بدون شک به هرچه غنی تر کردن فرهنگ و موسیقی جهان.

بانو جین لویزن فارغ التحصیل دانشگاه شیراز:

“به دليل ارزش و اهميت تاريخی اين برنامه‌ها در پی آن بودم تا ببينم آيا امكان جمع‌آوری مجدد تمام اين برنامه‌ها وجود دارد يا نه، كه بر اين اساس «پروژهٔ گل‌ها» در سال ۱۳۸۶ به گونۀ آزمایشی و با همكاری و حمايت بنیاد میراث ایران (Iran Heritage Foundation) و پژوهشگاهِ مطالعات ایرانی بريتانيا (British Institute of Persian Studies) و بخشِ موسيقی دانشگاهِ سوآس (SOAS) و با استفاده از كمك هزينه‌ٔ كتابخانه‌ٔ بريتانيا برای برنامه‌های بایگانی شدۀ در معرض خطر (Endangered Archives Programme) سرانجام توانستم به این آرزو جامۀ عمل بپوشم….”

به عبارت دیگر؛ بانو جین لویزن و گلهایش به جمع بزرگانی همچو رینولد نیکلسون و مثنوی مولانا، ادوارد فیتزجرالد و خیام، آندره برتلس و شاهنامه ( البته پس از در گذشت شادروان برتلس، زنده یاد عبدالحسین نوشین کار او را در مسکو به پایان رساند) … پیوستند، دست مریزاد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!