حمله به هواپیمای رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

اخبار فوری خبرگزاری‌ها، حاکی از آن است که هواپیمای حامل ژنرال «مارتین دمپسی»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفته است. گزارش ها حاکی از آن است که در اثر این حمله به شخص دمپسی آسیبی وارد نشده، اما تعدادی از خدمه پرواز مجروح شده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!