داستان دو نازنین ، کتابی از نازنین افشین جم

نازنین افشین جم فعال حقوق بشر و همسر وزیر دفاع کانادا در گفتگو با بهنود مکری درباره آشنایی خود با پرونده نازنین فاتحی ، تلاش برای توقف اعدام نوجوانان در ایران و چگونگی انتشار کتاب خود توضیحاتی داد ، داستان دو نازنین که یکی از آثار پرفروش در آمریکای شمالی است.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!