پری رویان پولکی یهودی

حاج آقا حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور یکی از دانه درشتهای امنیتی و ایرانی کُش قهار نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بتازگی گفته:

“امروز شاهدیم زنان زیبای یهودی با سرمایه داران جهان ارتباط برقرار کرده تا از نسل آنها فرزندانی زاده شود که صاحب زر و زور باشند و این ثروت نا خود آگاه به فرزندان یهود منتقل شود.”

به عبارت دیگر؛ بنا بر ادعای حاجی ذوالنور، پری رویان یهودی برای انتقال ثروت به “فرزندان یهود” با پولداران جهان “رابطه” برقرار میکنند.

خوب اینکه کاری نداره حاجی؛ شما ها که مخترع و متخصص صیغه، حرفۀ زن اجاره دادن، حتی ساعتی، هستید، حالا که بانوان زیبا روی ایرانی جواب سلام شماها را هم نمیدهند، چند رأس از صیغه جات فاطی کماندو ایکبیری هاتون را مأمور کن شاید اونا از ایندست انتقال ثروت برای شماها بکنند.

تبریک

حاجی اندکی دِماغ را تر کن:

پ.ن. در همان دُر افشانی ذکر شده در بالا، حاجی حرفهای بامزه ای هم راجع به “آرماگدون” و کاخ سفید زده .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!