لذت سکس با کودکان

پیشتر در باره فاجعه بچه بازی قانونی در نظام مسلمین “اصلاح طلب” و غیره مکرراً مطالبی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.

خبر جدید:

” افزایش آمار ازدواج و طلاق کودکان / ازدواج ۴٢٫۰۰۰ (چهل و دو هزار) کودک ١۰ تا ١۴ سال.

فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت:

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال طی چند سال اخیر آمار مربوط به ازدواج کودکان ١۰ تا ١۵ سال در کشور بیشتر شده است و به تبع آن طلاق و جدایی نیز در میان کودکان افزایش داشته است.”

به عبارت دیگر؛ بصورت فزاینده ای طبق قوانین کتاب شرعیات نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره سکس کفتاران با کودکان رو به افزایش است و به تبع آن تعداد کودکان ایرانی که قانوناً مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعداً به امان خدا رها شده اند.

تنها راه رهایی از این بربریت مسلمین حاکم، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت آنان “اصلاح طلب” و غیره است و لاغیر.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!