اقلیمی که بهائیان اکثریت اند

“بین ما اکثریت با بهایی‌هایی است که به شوخی به آن‌ها می‌گوییم: بالاخره شما یکجا از اقلیت در آمدید. بقیه بچه های پ.ک.ک و پژاک و حزب دمکرات کردستان، زندانی‌های سازمان مجاهدین خلق، و زندانی‌های جنبش سبز، میهن دوست ها (که از سوی نهادهای امنیتی ایران باستانگرا نامیده می شوند)، و طرفداران حکومت پادشاهی و البته آدم‌هایی که خودشان را مستقل می‌دانند و کسانی که فقط به صورت فردی کار می کنند و به قول یکی از بچه ها: یک تنه قصد نبرد با جمهوری اسلامی را دارند.”

آنچه در بالا آمده بخشی از نامه روزنامه نگار اسیر ایرانی، بهمن احمدی امویی، به همسرش ژیلا بنی یعقوب است که او نیز روزنامه نگار و اسارت کشیده و اکنون هم منتظر خبر شدن برای سپری کردن دور جدید اسارت.

بهمن که چندی پیش از اسارتگاه اوین به رجایی شهر منتقل شده گزارشگر توانایی است و تصویر جامعی از داخل آن مکان ارائه میدهد.

دور نیست روزی که درهای اسارتگاه ها بدست توانای مردم ایران باز شوند و اسرا را رها سازند، آنروز اصلاً دور نیست.

تبریک

پ.ن. سرکی هم به اینجا بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!