کاندوم صورتی پارچین

همانند دیگر گفتگوها و مذاکرات در سطوح مختلف در دهه گذشته، آخرین گفتگو بر سر به قول اوباما “برنامه تسلیحات هسته ای” نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بدون نتیجه دیروز پایان یافت.

از واکنش تند مسلمین هسته ای به پافشاری جهان آزاد بر بازرسی های سرزده به هر مکان مورد سوء ظن، منجمله تأسیسات تسلیحاتی پارچین، چنین بر می آید که چیزی برای پنهان کردن دارند و الا، آنرا که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟

اگرچه تلاش چندین سالۀ لابیگران و مستخدمین در قبای ملی پوشاندن به برنامه تسلیحات هسته ای مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن شکست خورده، ولیکن بر میزان احتمال عملیات پیشگیرانۀ جهان آزاد هم به مراتب افزوده شده است.

مسلح شدن مسلمین حاکم، “اصلاح طلب” و غیرۀ جنگ طلب به سلاح هسته ای همانا و خداحافظی با امید رهایی ایران و ایرانی از نکبت حاکمیت مسلمین همان.

تنها راه رهایی پیش از وقوع فاجعۀ جنگ مقبول مسلمین؛ تلاش بی امان ایرانیان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است و لاغیر.

تبریک

پ.ن. عکسهای ماهواره ای از کاندوم صورتی پارچین

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!